ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од индустрискиот дел на Гевгелија (7ми Ноември , Соми , Ќерамика и др.) (опш. Гевгелија)
  • во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите на дел од Градски парк (опш. Центар)
  • во време од 12:30 до 16:00 часот, потрошувачите од ул. Кузман Јссифовски Питу бр. 15 влез 3  (опш. Аеродром)
  • во време од 08:30 до 13:00 часот, потрошувачите од Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15 влез 2 (опш. Аеродром)
  • во време од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите на дел од деловните објекти покрај автопатот Гостивар- Тетово во с. Горно Седларце (Була транс и други) (опш. Тетово)
  • во време од 10:00 до 15:00 часот, потрошувачите на објектите на ул. Благој Јанков Мучето (Корзо) во центарот на градот од страната на кафич Концепт (опш. Струмица)
  • во време од 10:00 до 12:30 часот, потрошувачите од с. Оровник (опш. Охрид)
  • во време од 13:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с. Оровник (опш. Кочани)