ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 03.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците на дел од с.Слатино. (опш.Тетово)

- Од 09:00 до 12:00 часот, дел од корисниците на Градски Парк. (опш.Центар)

- Од 12:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од бул.Гоце Делчев-зграда Македонија. (опш.Прилеп)

- Од 06:30 до 10:30 часот, корисниците од општина Валандово. (опш.Гевгелија)

- Од 10:00 до 12:00 часот, дел од  корисниците од  ул.Илка Присаѓанка. (опш.Прилеп)

- Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од с. Витолиште, с. Манастир, с. Зовиќ, с. Будимирци, с. Чаниште, с. Крушејца, с. Кален, Рудник Крин. (опш.Прилеп)