ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 07.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 08:30 до 13:00 часот, потрошувачите на дел од Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15 вл. 2 Објект СКОПЈАНКА (опш.Скопје Аеродром)
  • во време од 09:30 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од м. в. Кронејца (опш.Прилеп)
  • во време од 08:00 до 11:00 часот, потрошувачите на дел од Сите објекти во Т.Ц. Трудбеник на ул. Никола Карев, Зградите помеѓу Т.Ц.Трудбеник и Бул. Туристичка, КАМФУД, Дел од ул.Никола Карев, дел од Бул. Туристичка (опш.Охрид)
  • во време од 10:00 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од Технички зафати во дистрибутивната мрежа.(опш.Делчево)
  • во време од 12:30 до 16:00 часот, потрошувачите на дел од ул.Кузман Јосифовкси Питу бр.15 вл.3 (опш.Скопје Аеродром)
  • во време од 15:15 до 18:15 часот, потрошувачите на дел од Филип Павел, ПВЦ Пластика, објект Монопол, Св. Наум Охридски, П. П. Вреќи, Миском Заштитно Друштво Струга дооел, дел од ул.Живко Чинго, објекти во круг на Монопол и околината (опш. Охрид)
  • во време од 09:30 до 15:00 часот, потрошувачите на дел од 3ти Ноември, Истарска (опш.Прилеп)