ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 08.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • во време од 10:05 до 16:00 часот, потрошувачите од селата Присовјани, Ржаново, Збажди, Бурунец, Локов и Селци (опш.Струга)
 • во време од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Добарце (опш.Тетово)
 • во време од 08:00 до 10:15 часот, потрошувачите од с.Поум (опш.Струга)
 • во време од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од с.Другово (опш.Кичево)
 • во време од 10:00 до 14:00 часот, потрошувачите од реон Лакавица, Суво Грло, Еуро Лозар, Горачино, Сепарација Никоманец, Лесковица, 20-ти Километар, Козарник, Брест, Космофон, Мобимак и Ловиште Серта, Пиперево, Гарван, Скоруша, Загорци (опш.Штип)
 • во време од 09:20 до 14:30 часот, потрошувачите од селата Долно и Горни Крушје (опш.Македонски Брод)
 • во време од 10:00 до 15:00 часот, потрошувачите од дел од нас.Св.Спас делот кон турските гробишта (опш.Свети Николе)
 • во време од 09:00 до 12:00 часот, потрошувачите од с.Маркова Сушица (опш.Петровец)
 • во време од 09:55 до 14:30 часот, потрошувачите од викенд населби Абланица и Беровско Езеро, туристички комплекс Аурора (опш.Берово)
 • во време од 12:00 до 15:00 часот, потрошувачите од зграда Македонија на бул.Гоце Делчев (опш.Прилеп)
 • во време од 07:00 до 07:30 часот, потрошувачите од улиците Питу Гули, Славе Петков, Максим Горки, Мирче Ацев, Кузман Јосифовски, Јовче Џипунов, Титово ужичка, Петре Алчев, Самоборска, Васил Ѓоргов, згради на ул. Благој Ѓорев, Љубен Весов, Кирил и Методиј, плоштад Којник, Даме Груев, Караорман, Крали Марко и околината (опш.Велес)
 • во време од 11:00 до 12:00 часот, потрошувачите од с.Таќево, с.Брезница и резерват Јасен (опш.Македонски Брод)