ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 09.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 09:30 до 11:30 часот, потрошувачите на дел од Здружение на возачи, Mакпетрол автопат, Гарденија, Бранс, Папијонс, Мото партс, место викано Речани, Прва книга, Македонија пат, Амбарко (опш.Велес)
  • во време од 07:30 до 15:30 часот, потрошувачите на дел од бул.Браќа Ѓиноски ( над ресторант Албис кон с.Бањица) (опш.Гостивар)
  • во време од 08:30 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од Објект за производство на бетон кај наплатна рампа Тетово - Гостивар на излез од Тетово (опш.Тетово)
  • во време од 09:40 до 14:00 часот, потрошувачите на дел од Дабниште, Кошани, Бегниште (опш.Кавадарци)
  • во време од 08:30 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од корисниците од трафостаницата кај затворот во Гевгелија (опш.Гевгелија)
  • во време од 08:00 до 15:00 часот, потрошувачите на дел од ул.Рудничка (околу Хотел Кичево) (опш.Кичево)
  • во време од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите на дел од Дел од ул.Пејо Јаворов, Дел од ул.Милан Мијалковиќ (опш.Кисела Вода)
  • во време од 09:00 до 14:30 часот, потрошувачите на дел од ул-те 4 Јули и Ленинова и дел од ул М.М.Брицо (опш.Делчево)
  • во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите на дел од Ул.Димитар Мирачиев, Ул.Трајко Иванов, Ул.Ефтим Спространов, Вкрстувањето на трите улици спроти Тинекс (опш.Кисела Вода)
  • во време од 08:00 до 15:30 часот, потрошувачите на дел од с. Длабочица, с. Баштево (опш.Кратово)