Од ЕВН Македонија известуваат дека поради зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 28.05.2020 година без електрична енергија ќе останат:
- Од 08:05 до 14:30 часот, корисниците од дел од индустриските корисници од Моински пат кои се напојуваат од трафостаниците Патир, Чомбе , Гетекс и Ракита. (опш.Гевгелија)
- Од 09:00 до 15:30 часот, дел од корисниците од с.Радожда. (опш.Струга)
- Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците на дел од ул.Гоце Делчев. (опш.Тетово)
- Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од железничка станица Овче Поле. (опш.Свети Николе)
- Од 09:00 до 17:00 часот, корисниците од с.Ерековци, с.Канатларци, с.Тополчани, с.Добрушево, с.Ношпал, с.Ивањевци, с.св.Тодори, с.Трновци, с.Чепигово и с.Мало Рувци. (опш.Прилеп)
- Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с. Ракитец, с. Долни Липовиќ, с. Горни Липовиќ, ТС Пожар, ТС Пункт Јака-Лакавица, ТС Макпетрол-Лакавица, с. Дедино, с. Габревци, с. Долни Радеш, ТС Конче Езера, с. Конче и с. Лубница. (опш.Струмица)
- Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од место викано Горно садово. (опш.Прилеп)
- Од 08:30 до 10:00 часот, корисниците од ул. Македонија зградата над Мекиците на Стража. (опш.Центар)
- Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од с.Мешеишта, објектите на влезот од селото од страна на Охрид. (опш.Охрид)