ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на 04.06.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Во период од 08:30 до 14:30, корисниците од село Требино и антенски столб (опш. Македонски Брод)
 • Во период од 09:00 до 12:00, корисниците од с.Бардовци ул.6 (опш.Ѓорче Петров)
 • Во период од 10:00 до 15:00, корисниците од Бртешка, вили Плачковица, детско одмаралиште (опш.Штип)
 • Во период од 09:00 до 15:00, корисниците од с.Дукатино, с.Радичево, с.Владиевци, дел према Старо Владевци (опш.Струмица)
 • Во период од 09:30 до 11:30, корисниците од Контихидропласт (опш.Гевгелија)
 • Во период од 09:30 до 15:00, корисниците од с.Стенче и с.Волковија (опш.Тетово)
 • Во период од 08:30 до 14:30, корисниците од викенд населба Абланица и Беровско езеро (опш.Берово)
 • Во период од 08:30 до 14:30, корисниците од с.Трница, с.Беличица, с.Горна Волковија, с.Нистрово, с.Сенце, с.Врбјане (опш.Гостивар)
 • Во период од 09:00 до 12:00, корисниците од ул.11-ти Октомври бр.6 (опш.Центар)
 • Во период од 09:30 до 13:00, корисниците од ул.Славејко Арсов од крстосница со ул.Димитар Беровски до крстосница со ул.Рилски Конгрес (опш.Аеродром)
 • Во период од 14:00 до 15:00, корисниците од дел од ул.Томо Черепналкоски, дел од ул.Драге Тодоровски, дел од бул.Б.Ѓиноски (опш.Гостивар)
 • Во период од 14:54 до 14:54, корисниците од Св.Илија и кожара Димко Митрев (опш.Велес)
 • Во период од 09:00 до 14:00, корисниците од ул.6 во Јурумлери, дел од ул.5 во Јурумлери, фирмата Коки Д Компани, и околните улици до ТС Јурумлери 6 (опш. Гази Баба)
 • Во период од 10:00 до 14:30, корисниците од с.Патетино, Макреш, манастир Света Недела (опш.Штип)
 • Во период од 09:00 до 16:00, корисниците од с.Дедино, с.Ракитец, с.Долни Липовиќ, с.Горни Липовиќ, ТС Пожар, ТС Пункт Јака-Лакавица, ТС Макпетрол-Лакавица, с.Габревци, с.Долни Радеш, ТС Конче Езера, с.Конче и с.Лубница (опш. Конче)
 • Во период од 09:00 до 14:00, корисниците од с.Варвара (опш.Кисела Вода)
 • Во период од 09:00 до 15:00, корисниците од с.Сетоле, с.Отуње и с.Једоарце (опш.Тетово)
 • Во период од 09:00 до 13:00, корисниците од дел од ул.Кичевска, ул.Ибе Паликуќа и ул.Зенел Ајдин (опш.Ѓорче Петров)
 • Во период од 08:30 до 14:30, корисниците од Саат Маало после Црвен Крст (опш.Тетово)
 • Во период од 11:30 до 13:30, корисниците на влезот од Гевгелија (Оранжерии Цвет, Алди М, ...) (опш.Гевгелија)
 • Во период од 09:00 до 16:00, корисниците од с.Волино и с.Мешеишта (опш.Охрид)
 • Во период од 09:30 до 14:00, корисниците од Водоврати (опш.Велес)
 • Во период од 13:00 до 14:00, корисниците од с.Ерековци, с.Канатларци, с.Ношпал, с.Добрушево, с.Ивањевци, с.Трновци, с.Тополчани, с.Мало Рувци, с.Алинци, с.Лознани (опш.Прилеп)
 • Во период од 08:15 до 15:45, корисниците од ул.Никола Киров Мајкси 7а, 9, 11, 13, ул.Никола Киров Мајкси зграда бр.55, ул.Париска Комуна зграда бр.99, ул.Благоја Стефковски зграда бр.55 (опш.Гази Баба)
 • Во период од 11:15 до 14:00, корисниците од Неметали, Љуботен, Чифлик, Липов Дол, Балталија (опш.Штип)