ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 

 • Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Кирил и Методиј (опш.Виница);
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Боговиње (опш.Тетово);
 • Во период од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од нас.Свети Спас и предавател на МРТВ на Свети Спас (опш.Свети Николе);
 • Во период од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од с.Добридол од Црквата кон Скопје (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 04:30 до 05:00 часот, корисниците од поголем дел од централното градско подрачје, дел од нас.Пролет, јавните институции и другите објекти на кеј на Вардар, Плоштад Карпошово Востание, Веро Џамбо, дел кај Зелен Пазар, дел од Кисела вода од зграда Пегла до Технички преглед (опш.Центар - Скопје);
 • Во период од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Бертранд Расел (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Во период од 08:40 до 14:30 часот, корисниците од селата Мачево, Робово, Митрашинци и Будинарци (опш.Берово);
 • Во период од од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Воѓани и Бела црква (опш.Прилеп);
 • Во период од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од селата Једоарце, Отуње и Сетоле (опш.Тетово);
 • Во период од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Димонци и Коњух  (опш.Кратово);
 • Во период од од 08:30 до 18:00 часот, корисниците од селата Горно и Долно Соње, Света Петка, Чифлик, Говрлево и сите стопански и нестопански објекти во тој потег (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Сарај (опш.Струмица);
 • Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Лажани (опш.Прилеп);
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Вапила од центарот кон с.Расино (опш.Охрид);
 • Во период од 14:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од населбите 8-ма зона и 7-ма зона (опш.Гостивар);
 • Во период од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од сите стопански и нестопански објекти на наведените локации: Каменоломите на Титан, Беровиќ и Гама Градба, селата Осинчани, Елово, Патешка Река, Држилово, Црн Врв, Јаболци, Нова Брезница, Малчиште, Ракотинци, Добри Дол и Маркова Сушица како и ловиште Јасен (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од област - пат за с.Равен на влез од автопат (опш.Гостивар);
 • Во период од 07:30 до 15:30 часот, корисниците од продавници на Пластичара кај пресек со ул.Исмаил Кадаре, ул.Исмаил Кадаре, дел од ул.Кримска, ул.Кумбара и дел од ул.138 (опш.Чаир - Скопје);
 • Во период од од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Топлица (под гробишта) (опш.Гостивар);
 • Во период од 07:50 до 15:30 часот, корисниците од с.Кучково (опш.Ѓорче Петров - Скопје).