ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 03.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 

•             Во период од 12:30 до 13:00 часот, корисниците од населба Деребој, с. Сараќино, с. Фалише, с. Желино, Наплатна рампа, стар пат Скопје - Тетово, касарна Јеребино во с. Желино (опш.Тетово);

•             Во период од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од ул. Пролетерски Бругади, ул. Моша Пијаде, ул. Наум Наумоски Борче (опш.Струга);

•             Во период од 07:00 до 09:00 часот, корисниците од трговски центар ПЕЛА (опш.Делчево);

•             Во период од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од Агино Село, с. Шлегово (опш.Кратово);

•             Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Симница, с. Долна и Горна Ѓоновица (опш.Гостивар);

•             Во период од  09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Воѓани, с. Бела Црква (опш.Прилеп);

•             Во период од 09:00 до 12:30 часот, дел од  корисниците од од ул. Бутелски венец и ул. 1174, ШУТО ОРИЗАРИ, дел од ул. Македонско Косовска бригада (опш.Скопје);

•             Во период од од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од ул. Кирил и Методиј (опш.Виница);

•             Во период од 08:25 до 12:00 часот, корисниците од бул. Борис Трајковски, објектите карши фабрика Охис, прва и главна капија кои се напојуваат од приватните трафостаници (Ник Велк, Дизајн Пинтија и Електоконтакт), бул. Борис Трајковски, објектите во и околу бивши Типо и Градинар Лозар (опш.Скопје);

•             Во период од 12:00 до 15:30 часот, корисниците од с. Црквино, викендици во м. в. Веноле (опш.Велес);

•             Во период од од 09:20 до 12:30 часот, корисниците од с. Рогле, с. Мерово, с. Церово, с. Гургурница, с. Седларево, с. Луковица, с. Фалише, с. Сараќино, с. Стримница, Бензинска пумпа Макепетрол на влез во Тетово и објектите околу пумпата, МВР Сообраќајна полиција и објектите околу неа, с. Желино (делот кај училиштето), с. Долна и Горна Лешница, с. Добарце, с. Чифлик, с. Ларце, с. Копачин Дол, с. Групчин, с. Ново село-Дервент, ул. В. С. Бато кај АМСМ и ул.29-ти Ноември кај АМСМ, приватна болница Истанбул, ул. Фуштанска, дел од Љ. Б. Пиш (позади автобуската станица), Макпетрол Силоси, ТИРЗ, с. Фалише, дел од с. Сараќино, населба Деребој кај сточарска фарма, Џепчиште, с. Непроштено, с. Сетоле, с. Отуње, с. Једоарце, с. Порој, с. Ѓермо, нас. Циглана, нас. Деребој, Жито Полог, Шик Јелак, КАМ маркет, ЗИК ЛАДИЛНИК, ЗИК Млекара, амбуланта кај Монопол, с. Лавце, с. Селце, Викенд Населба Кале, објекти околу Шик Јелак на ул. Маршал Тито и 29-ти Ноември, с. Шипковица, Шипковачко Теќе, с. Вејце, с. Бродец, с. Вешала, с. Бозовце и околината (опш.Тетово);

•             Во период од 09:20 до 10:00 часот, корисниците од деловни објекти кој се наоѓаат на стариот пат Тетово-Скопје, Наплатна рампа, с. Сараќино, с. Желино (опш. Тетово);

•             Во период од 07:45 до 11:30 часот, корисниците од дел од с. Липково, Отља, Лопате, Матејче, Никуштак, Виштица, Гошинце, Лукаре (опш.Куманово);

•             Во период од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од дел с. Једоарце, с. Отуње и с. Сетоле (опш.Тетово);

•             Во период од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел с. Тодоровци, маало Колашки (опш.Делчево);

•             Во период од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с. Кошево, Почивало и Калапетровци (опш.Штип);

•             Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Дражево, СМОЛАРИ, Лебедово Езеро и викендици во околината, с. Старо Коњарево, Соковче (опш.Струмица);

•             Во период од 07:30 до 11:00 часот, корисниците од кај Ново село, Каратманово (опш.Велес);

•             Во период од од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од ул. 1171, ул. Гарсија Лорка ( бр. 20 до бр. 160), ул .Брсјачка Буна (од бр. 140 до бр. 190), ул. Морава, ул. Антони Дворжак, ул. Гвадалахара (од бр. 70 до бр. 150), ул. Хаџи Јован Шишков (од бр. 70 до бр. 100) (опш.Скопје);

•             Во период од 04:00 до 04:30 часот, корисниците од поголем дел од централното градско подрачје, дел од населба Пролет, Јавните институции и другите објекти на кеј на Вардар, Плоштад Карпошово Востание, Веро Џамбо, дел кај Зелен Пазар, дел од Кисела вода од Зграда Пегла до Технички преглед (опш. Скопје).