Од Мактек Дооел известуваат дека во на ден 21.10.2020 година од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим на  Мактек ДООЕЛ ќе изврши минирање на автопат Кичево – Охрид , делница Кичево – Пресека км 6+420 до 6+500 км.

Од МАК-ДРИЛ Кавадарци известуваат дека на ден 21.10.2020 (среда) на локалитетот Зелениковез, на каменоломот Говрлево сопственост на АД Цементарница Усје, ќе биде извршено минирање во периодот од 10:00-15:00 часот.

Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 20.10.2020 година од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека км 6+320 до 6+500 км и км 14+800 до 14+900 км

Од ДОО Мак Дрил известуваат дека на ден 19.10.2020 година, на каменоломот Крст – Осинчани во опш.Студеничани – Скопје во сопственост на Гама - Градба во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе се изврши минирање.

Од Мактек Дооел известуваат на ден 15.10.2020 година. (четврток) од 12:00 дo 16:00 часот,стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека