Од фирмата „МАК ДРИЛ известуваат дека на ден 16.08.2019 година на „Каменолом Говрлево“, на Цементарница – Усје, ќе извршат минирање во период од 11:00 до 15:00 часот. (опш.Сопиште)

Од фирмата Рудпроект известуваат дека во  периодот од 08:00 до 16:00 часот, на површинскиот коп Цуцул – Говрлевска Краста – с. Говрлево ќе изврши минирање. (опш. Сопиште)

Фирмата Рудпроект известува дека на ден 08.08.2019 година, во периодот од 10:00 до 18:00 часот, на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до стационажа 23+400 и на стационажа 25+180 до стационажа 25+400 ќе извршат минирање.

Истиот ден во периодот од 09:00 до 14:00 часот, ќе извршат минирање и на површинскиот коп „Превалец 1“ – опш.Велес.

Од фирмата Рудпроект и од Македонија пат известуваат дека за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Гиновци, ќе се врши минирање на следните датуми:

- 07.08.2019 година (среда) во периодот од 10:00 до 18:00 часот на стационажа 11+970 до 11+945.