Од Ексо Мак Тек известуваат дека на ден 09.04.2020 часот на патниот правец Штип - Радовиш 23- 200 до 23- 400 км од 09.00 до 14.00 часот ке се извршат припреми а можно и минирање, и можен е повремен застој на сообраќајот Доколку од објективни причини не се изврши минирањето, можно е истото да биде на 10.04.2020 година.

Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 07.04.2020 година за потребите на Гранит АД, во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе извршат минирање на експресниот пат Крива Паланка – Длабочица.

Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 03.04.2020 година за потребите на компанијата Геотехника Дооел во периодот од 08:00 до 16:00 часот на локалитетот Ежово брдо (опш.Штип) ќе извршат минирање.

Од фирмата Мак Дрил - Кавадарци известуваат дека на ден 17.03.2020 година, на каменоломот Говрлево во сопственост на Цементарница УСЈЕ, ќе извршат минирање во период од 11:00 до 15:00 часот.