Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јули, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 2 минирања.
Од Мактек известуваат дека во периодот од 12:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на фирмата ГД Гранит на делница Кичево-Пресека од А2 магистралниот пат Кичево-Охрид на стационажа км 6+380 до 6+440.

МАКТЕК ДООЕЛ известува дека во среда на 08.07.2020 година ќе извеши минирање на локалитетот   Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека      - од км 6+380 до км 6+440 во периодот од 12.00 до 16.00 часот.              

Денес за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце ќе биде извршено минирање на ден 06.07.2020 година на стационажа 10+395 кон 10+370 , и на 08.07.2020 година стацијонажа 10+370 кон 345 цела ширина.

Од фирмата „РУД Проект“ известуваат дека на ден 03.07.2020 год., (петок), ќе извршат минирање на површинскиот коп „Цуцул“ - Говрлевска Краста - Скопско, општина Сопиште, во период од 08.00 до 16.00 часот