Од Рудопроект известуваат дека на ден 24.11 и 25.01.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот за потребите при изградба на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 11 + 045 до 11 + 095 ќе биде извршено минирање.

Од Рудокоп ДОО Скопје известуваат дека на ден 22.01.2020 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање. Поради непосредната близина на местото на минирање до регионалниот пат Штип - Радовиш, потребно е да се врши повремено затворање на сообраќајот со асистенција на сообраќајната полиција од СВР Штип. Времетраењето на затворениот сообраќај ќе изнесува до 10 минути за секоја етапа на минирањето.

Од Рудокоп ДОО Скопје известуваат дека на ден 21.01 и 22.01.2020 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање. Поради непосредната близина на местото на минирање до регионалниот пат Штип - Радовиш, потребно е да се врши повремено затворање на сообраќајот со асистенција на сообраќајната полиција од СВР Штип. Времетраењето на затворениот сообраќај ќе изнесува до 10 минути за секоја етапа на минирањето.

Од фирмата „Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 20.01.2019 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот („Магистрален Гасовод Кавадарци – Прилеп - Битола - “Делница 2 Прилеп - Битола”). Минирањето ќе го изврши нивна стручна екипа.