Фирмата Мактек Дооел известува дека дека на ден 22.09.2017 година, во времето од 12:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање на локалитетот  Р. Саса – Македонска Каменица поради изградба на Брзотек за Петрова река, Јаловиште 4.

Од Каменоломот „Чардаковец“ известуваат дека на ден 20.09.2017 година, близу граничниот премин „Блаце“, во период од 10:00 до 16:00 часот дека ќе се изврши минирање (опш.Чучер Сандево).

Од АД за неметали Огражден Струмица известуваат дека денес, од 09:00 до 17:00 часот ќе извршат минирање на рударскиот коп ХАМЗАЛИ.

Од АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица навеуваат дека во деновите  14.09 и 15.09.2017 година, во времето од 09:00 до 17:00 часот ќе извршат минирање на рударскиот коп ХАМЗАЛИ.