Од Каменоломот Бразда известуваат дека до 25.08.2017 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Од Каменоломот Бразда наведуваат дека до 25.08.2017 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

 

Од Каменоломот Бразда известуваат дека до 25.8.2017 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Од Каменоломот Бразда известуваат дека до 18.08.2017 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

МАКТЕК Дооел известува дека на ден 19.08.2017 година, ќе извршат минирање на автопатот Градско – Прилеп, делница Фариш – Дреново, на секција од км.3+340 до км.3+380.