Од фирмата („МАК Дрил“) Скопје известуваат дека на ден 08.05.2020 година нивна стручна екипа, во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата Каменолом на локалитетот  Говрлево.

Од ДООЕЛ Мак Дрил известуваат дека на ден 07.05.2020 година (четврток) на каменоломот локалитет Крст- Осинчани во сопственост ма ГАМА Градба во периодот од 11.00 до 15.00 часот ќе се изврши минирање.

Од фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 05.05.2020 година нивна стручна екипа, во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД на локалитетот  (Експресен Пат Крива Палнка – Длабочица).

Од компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ известуваат дека на ден 05.05.2020 година, во периодот помеѓу 12:00 и 16:00 часот, ќе изврши минирање на експресниот пат Чатал - Ранковце, за потребите на компнијата ТИРРЕНА СКАВИ.

Исто така, од Експлотец мац ДООЕЛ известуваат дека на ден 05.05.2020 година, во време од 08:00 до 14:00 часот, за потребите на изградба на експресниот пат А4 Штип-Радовиш, ќе се врши минирање на потегот 23+200 до 23+400. Времето на затворање на сообраќајот ќе зависи од теренската состојба и расчистувањето на коловозот.

Од фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 30.04.2020 година за потребите на компанијата “Гранит” АД, нивни стручни екипо ќе се извршат две минирања на следните локалитети:

1. Oд 08:00 до 16:00 часот ќе се врши минирање на локалитетот​ Експресен Пат​​ ‘Крива Палaнка – Длабочица, КМ 10+100 КМ 10+150.

2. Oд 08:00 до 16:00 часот ќе се врши минирање на локалитетот​ Автопат А2 Кичево – Охрид, КМ 4+120 до КМ4+300.

На ден 30.04.2020 година компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ, во периодот помеѓу 12:00 и 16:00 часот ќе изврши минирање на експресниот пат Чатал - Ранковце, за потребите на компнијата ТИРРЕНА СКАВИ.