Од „Каменоломот Бразда“ информираат дека заклучно со 11.08.2017 година, во периодите од 09:00 – 10:00 часот, и од 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по едно минирање.

Од Руд Проект ДОО, известуваат дека на ден 11.08.2017 год. (петок) во периодот од 08.00 до 16.00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер „Зелениковец“ – Говрлевска Краста – Скопско, ќе вршат минирање.

Од „Каменоломот Бразда“ информираат дека заклучно со 11.08.2017 година, во периодите од 09:00 – 10:00 часот, и од 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по едно минирање.

Од Руд Проект ДОО, известуваат дека на ден 11.08.2017 год. (петок) во периодот од 08.00 до 16.00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер „Зелениковец“ – Говрлевска Краста – Скопско, ќе вршат минирање.

Од „Каменоломот Бразда“ информираат дека заклучно со 11.08.2017 година, во периодите од 09:00 – 10:00 часот, и од 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по едно минирање.

 Од „Каменоломот Бразда“ информираат дека заклучно со 11.08.2017 година, во периодите од 09:00 – 10:00 часот, и од 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по едно минирање.