Од „Каменоломот Бразда“ сме известени дека до 04.08.2017 година, само во работните денови, во периодот помеѓу 09:00 и 10:00 часот како и помеѓу 13:00 и 14:00 часот од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Од страна на Дооел Мактек известуваат дека на ден 04.08.2017 година од страна на нивни екипи во периодот од 08.00 до 18.00 часот на локалитетот Марков Камен ќе се изврши минирање.

Од „Каменоломот Бразда“ сме известени дека до 04.08.2017 година, само во работните денови, во периодот помеѓу 09:00 и 10:00 часот како и помеѓу 13:00 и 14:00 часот од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Фирмата Мак Тек Дооел известуваат дека на ден 03.08.2017 година, во периодот од 08:00 до 18:00 часот ќе извршат минирање на локалитетот Марков камен.

Фирмата Мак – ДРИЛ известува дека на ден 03.08.2017 година, во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе извршат минирање на каменоломот Говрлево (опш.Сопиште).

Од „Каменоломот Бразда“ сме известени дека до 04.08.2017 година, само во работните денови, во периодот помеѓу 09:00 и 10:00 часот како и помеѓу 13:00 и 14:00 часот од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Од Каменолом Бразда известуваат дека до 28.07.2017 (петок), од страна на нивните екипи помеѓу 09:00-10:00 и од 13:00-14:00 часот ќе биде извршено по едно минирање.

Од фирмата Мак Тек Дооел известуваат дека на ден 28.07.2017 година во периодот од 07:00 до 17:00 часот ќе извршат минирање на локалитетот Јаболце.