Од Каменолом Бразда известуваат дека до 28.07.2017 (петок), од страна на нивните екипи помеѓу 09:00-10:00 и од 13:00-14:00 часот ќе биде извршено по едно минирање.

Од фирмата Мак Тек Дооел известуваат дека на ден 28.07.2017 година во периодот од 07:00 до 17:00 часот ќе извршат минирање на локалитетот Јаболце.

Од Каменолом Бразда известуваат дека од денес 24.07 до 28.07.2017 (понеделник-петок), од страна на нивните екипи помеѓу 09:00-10:00 и од 13:00-14:00 часот ќе биде извршено по едно минирање.

Од Мак –известуваат дека на каменоломот Говрлево (сопственост на цементарница УСЈЕ) во периодот помеѓу 11:00 – 15:00 часот, ќе извршат минирање.

Трансмет ДООЕЛ известува дека во периодот помеѓу 10:00 – 17:00 часот, на локалитетот Чардаковец (блиску до граничниот премин Блаце) ќе извршат минирање.

Од Каменолом Бразда известуваат дека во работните денови од неделата, заклучно со 21.07.2017 година во два периода од денот, од 09:00 до 10:00 часот и од 13:00 до 14:00 часот, ќе биде извршено по едно минирање.