Од рудници/каменолом „Бањани“ известуваат дека на ден 29.04.2020 година нивни стручни екипи ќе извршат минирање во периодот од 11:00 до 15:00 часот.

На 27.04.2020 (понеделник) компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ, ќе врши минирање на експресниот пат Чатал-Ранковце, за потребите на компанијата ТИРЕНА СКАВИ. Минирањето ќе биде во временски период помеѓу 12 и 16 часот.

Од МАК -ДРИЛ  известуваат дека на ден 27.04.2020 година ( понеделник ) во периодот од 11.00 до 15.00 часот во месноста с. Осинчани ,ќе  бидат извршени неколку минирања. Детонациите е можно да бидат почуствувани и  во пошироката околина. 

 

На ден 24.02.2020 година компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ, ќе изврши минирање на експресниот пат Чатал - Ранковце, за потребите на компнијата ТИРРЕНА СКАВИ.

На ден 23.02.2020 година компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ, ќе изврши минирање на експресниот пат Чатал - Ранковце, за потребите на компнијата ТИРРЕНА СКАВИ.