Од каменолом Бразда известуваат дека заклучно со 14.07.2017 година (петок) во периодот од 09:00 до 10:00 часот, и од 13:00 до 14:00 часот, ќе биде извршено по едно минирање. (Општина Чучер Сандево).

Од каменолом Бразда известуваат дека заклучно со 14.07.2017 година (петок) во периодот од 09:00 до 10:00 часот, и од 13:00 до 14:00 часот, ќе биде извршено по едно минирање. (Општина Чучер Сандево).

Од каменолом Бразда известуваат дека заклучно со 14.07.2017 година (петок) во периодот од 09:00 до 10:00 часот, и од 13:00 до 14:00 часот, ќе биде извршено по едно минирање. (Општина Чучер Сандево).

Од каменолом Бразда известуваат дека заклучно со 14.07.2017 година (петок) во периодот од 09:00 до 10:00 часот, и од 13:00 до 14:00 часот, ќе биде извршено по едно минирање. (Општина Чучер Сандево).