Од фирмата Експломак Тек известуваат дека ќе изврши минирање на експресниот пат Чатал – Ранковце на стационажа 10+470 кон 10+420.

Од Мак Дрил известуваат дека денес на каменоломот Говрлево во сопственост на цементарница УСЈЕ - Скопје во периодот од 11.00 до 15.00 часот ќе се изврши минирање.

Од Мак Дрил известуваат дека во период од 11:00 до 15:00 часот ќе извршат минирање на Каменолом „Подцуцул“, сопственост на „Вардар Градба-Скопје“ (опш.Студеничани).

Од МАКТЕК известуваат дека од 12.00 до 16.00 часот ќе се изврши минирање за потребите на фирмата ГД Гранит на делница Кичево-Пресека од А2 магистралниот пат Кичево-Охрид на стационажа км 6+380 до 6+440.