На ден 19.12.2019 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе биде извршено минирање од страна на овластената фирма Руд Проект.

На ден 19.12.2019 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот на Површински коп с. Лакарци - Желино ќе биде извршено минирање од страна на овластената фирма Руд Проект.

На ден 18.12.2019 година, на каменоломот Говрлево, Цементарница Усје, во периодот од 11:00 до 15:00 часот, ќе биде извршено минирање од страна на овластената фирма МАК-ДРИЛ. (опш. Сопиште)

Од Рудпроект Скопје известуваат дека на ден, 18.12.2019 (среда) и 20.12.2019 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с. Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање. 

Од „Рудпроект“ Скопје известуваат дека на ден 16.12.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.

Рудпроект известува дека на ден 21.10 и 22.10.2019 година, во период од 10:00 до 16:00 часот, на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.