Рудпроект известува дека на ден 05.10.2019 година, во периодот помеѓу 09:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400.

Рудпроект известуваат дека на ден 02.10.2019 година, во периодот од 09:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп Превалец 1  (опш.Велес).

Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања.

Рудпроект известува дека на ден 27.09.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Гиновци, на стационажа 11+745 до 11+770.

На каменоломот Говрлево, сопственост на Цементарница АД  Усје, на ден 26.09.2019 година, во периодот од 11:00 – 15:00 часот ќе биде извршено минирање од фирмата МАК-ДРИЛ од Кавадарци.

Рудпроект известува дека на ден 26.09.2019 година, во времето помеѓу 09:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп Превалец 1 – опш.Велес.