Од „Мак Дрил“ Кавадарци, известуваат дека денес ќе извршат минирање на каменоломот „Подцуцул“, сопственост на „Вардар Градба“ Скопје, опш.Сопиште, во период од 11:00 до 15:00 часот.

Од фирмата МАК -ДРИЛ известуваат дека во периодот од 11:00 до 15:00 часот на локалитетот Зелениковец - с.Говрлево ќе бидат извршени неколку минирања. Детонациите е можно да бидат почуствувани и во пошироката околина.

Од Илинден АД Струга известуваат дека ќе изведува градежни активности (минирање) на патниот правец Кичево – Охрид, делница Пресека – Врбјани. Во периодот од 12:00 – 15:00 часот сообраќајот ќе биде во прекин во двата правци. Минирањето ќе се изведува два пати во наведениот временски период.

Од Мак Дрил Кавадарци известуваат дека нивна стручна екипа ќе изврши минирање на каменоломот Говрлево, сопственост на цементарница Усје Скопје, во периодот од 11:00 до 15:00 часот.