Oд Друштвото Мак Дрил – Кавадарци известуваат дека на ден 22.07.2019 година на каменоломот Говрлево, сопственост на цементарницата „Усје“ – Скопје ќе извршат минирање во периодот од 11:00 до 15:00 часот.