Рудпроект известува дека на ден 27.09.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Гиновци, на стационажа 11+745 до 11+770.