Рудпроект известуваат дека на ден 02.10.2019 година, во периодот од 09:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп Превалец 1  (опш.Велес).

Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања.