Рудпроект известува дека на ден 05.10.2019 година, во периодот помеѓу 09:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400.