Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања.

Од АД за неметали Огражден – Струмица известуваат дека во деновите 14.10. и 15.10.2019  година од 09.00 до 17.00 часот ќе вршат минирање на рударскиот коп Хамзали.