Од Рудпроект известуваат дека на ден 16.10.2019 (среда) во периодот од 09:00 до 16:00 часот на површинскиот коп Превалец 1, општина  Велес, ќе вршат минирање.

Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања