На ден 19.12.2019 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе биде извршено минирање од страна на овластената фирма Руд Проект.

На ден 19.12.2019 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот на Површински коп с. Лакарци - Желино ќе биде извршено минирање од страна на овластената фирма Руд Проект.

Од Рудпроект Скопје известуваат дека на ден 20.12.2019 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с. Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.