Од Рудпроект Скопје известуваат дека на ден 20.12.2019 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с. Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.