Од Рудници Бањани известуваат дека до 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања

Од Рудопроект е добиено известување дека на ден 30.12.2019 (понеделник), и 03.01.2020 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+095 до 11+045 ќе се врши минирање.