Од ДОО Мак Дрил известуваат дека на ден 19.10.2020 година, на каменоломот Крст – Осинчани во опш.Студеничани – Скопје во сопственост на Гама - Градба во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе се изврши минирање.