РУД Проект известува дека на ден 15.01 и 17.01.2020 година, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во периодот помеѓу 08:00 – 16:00 часот, ќе вршат минирање на стационажа 11+020 до 11+095.

Oд рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јануари, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот и 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.