Од Рудокоп ДОО Скопје известуваат дека на ден 29.01.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 11 + 045 до 11 + 095 ќе извршат минирање.

Oд рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јануари, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот и 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.