Печати

Oд рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јануари, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот и 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.

Од Рудопроект известуваат дека на ден 01.02.2020 година во период од 08:00 до 16:00 часот, за потребите при изградба на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+920 до 10+940 и 11+045 до 11+070 планирано е да се врши минирање.

 

 

Посети: 62