Од Рудопроект известуваат дека на ден 01.02.2020 година во период од 08:00 до 16:00 часот, за потребите при изградба на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+920 до 10+940 и 11+045 до 11+070 планирано е да се врши минирање.

Од Рудокоп ДОО Скопје известуваат дека на ден 04.02.2020 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 24+820 до 25+260 ќе извршат минирање.