Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.

Од Рудокоп ДОО Скопје известуваат дека на ден 04.02.2020 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 24+820 до 25+260 ќе извршат минирање.