Печати

Од Експлотец Мац Дооел известуваат дека на ден 04.02.2020 година, во период од 08:00 до 16:00 часот за потребите на изградба на експресниот пат А4 Штип-Радовиш на стационажа 24+880 до 25+260 ќе се изврши минирање.

Од Експлотец Мац Дооел известуваат дека на ден 05.02.2020 година на стационажа 11+020 до 11+070 и 11+170 до 11+2020 и на ден 07.02.2020 година на стационажа 12+170 до 12+195 во период од 08:00 до 16:00 часот, за потребите за изградба на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка ќе се изврши минирање.

Од Рудопроект известуваат дека дека на ден 05.02.2020 година и 07.02.2020 година во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 12+170 до 12+195 ќе се изврши  минирање.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.

Посети: 140