Печати

Од Рудпроект ДОО Скопје известуваат дека на ден 06.02.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Штип - Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.

Од Експлотец Мац Дооел известуваат дека на ден 07.02.2020 година на стационажа 12+170 до 12+195 во период од 08:00 до 16:00 часот, за потребите за изградба на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка ќе се изврши минирање.

Од Рудопроект известуваат дека дека на ден 07.02.2020 година во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 12+170 до 12+195 ќе се изврши  минирање.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.

Посети: 65