На ден 13.02.2019 година (Четврток) во периодот од 08:00 h до 16:00 h ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД на локалитетот Експресен Пат Крива Паланка – Длабочица’. Минирањето ќе го  изврши стручната екипа од фирмата “Мактек Дооел”, Скопје.