Од Мактек ДООЕЛ Скопје известуваат дека на ден 18.02.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот за потребите на компанијата “Гранит” АД ќе извршат минирање на локалитетот  (Експресен Пат ‘Крива Палнка –Длабочица’).

Од АД „Силика Минерали“ известуваат дека на ден 18.02.2020 година во периодот од 12:30 до 15:30 часот ќе извршат по 2 минирања во рудникот.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.