Од „Мак Дрил“ Кавадарци известуваат дека на ден 02.03.2020 година, на каменоломот Говрлево во сопственост на цементарница „УСЈЕ“ Скопје ќе извршат минирање во временски интервал од 11:00 до 15:00 часот

Oд фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 02.03.2020 (Понеделник) и 03,03,2020 (Вторник). во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот (Експресен Пат‘Крива Палaнка –Длабочица’ ).

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.