Од фирмата „Рудопроект“ Скопје, известуваат дека на ден 03.03.2020 година,  во периодот од 09:00 до 16:00 часот на површинскиот коп Превалец 1, опш.Велес, ќе извршат минирање.

Oд фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 03,03,2020 (Вторник). во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот (Експресен Пат‘Крива Палaнка –Длабочица’ ).