Од Рудопроект известуваат дека на ден 06.03.2020 година во период од 08:00 до 16:00 часот,  за потребите при изградбата на експресниот пат Штип - Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе биде извешено минирање.