Од Фирмата РУДПРОЕКТ известуваат дека на ден 10.03.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот на површионскиот коп „Цуцул“ – Говрлевска Краста – Скопско, ќе врши минирање.