Од фирмата Мак Дрил - Кавадарци известуваат дека на ден 17.03.2020 година, на каменоломот Говрлево во сопственост на Цементарница УСЈЕ, ќе извршат минирање во период од 11:00 до 15:00 часот.