Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 03.04.2020 година за потребите на компанијата Геотехника Дооел во периодот од 08:00 до 16:00 часот на локалитетот Ежово брдо (опш.Штип) ќе извршат минирање.