Од Фирмата Мак Дрил известуваат дека на каменоломот Говрлево, сопственост на цементарницата Усје, на ден 04.06.2020 година во периодот помеѓу 11:00 и 15:00 часот, ќе биде извршено минирање.

 Од Експлотец мац известуваат дека  на 05.06.2020г, ќе има минирање за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце и тоа: стационажа 10+395, кон 10+420.

 Од МАК ТЕК Дооел известуваат дека на ден 04.06.2020 година од 12:00 дo 16:00 часот,стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека   - од км 6+380 до км 6+440.