Од фирмата „РУД Проект“ известуваат дека на ден 03.07.2020 год., (петок), ќе извршат минирање на површинскиот коп „Цуцул“ - Говрлевска Краста - Скопско, општина Сопиште, во период од 08.00 до 16.00 часот